Category: An ninh quốc phòng

Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội kiểu mới, quân đội nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, được Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện. Tên […][...]

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Sự hình thành Ngày pháp luật Việt Nam Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay gọi ngắn gọn là Ngày Pháp luật là một ngày kỷ […][...]

Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vẻ vang do Đảng ta lãnh đạo, để có được ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta tôn vinh, ghi […][...]

0 Comment 10:00

KỶ NIỆM 131 NĂM NGÀY SINH BÁC HỒ 19/5/1890 – 19/5/2021 🇻🇳🇻🇳🇻🇳         Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) – Lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản […][...]

𝐁𝐚̀𝐢 𝟏 – 𝐌𝐮̀𝐚 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟒𝟏, 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧 𝐁𝐚́𝐜 𝐇𝐨̂̀ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐨̂̉ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 Cách đây 80 năm, n gày 28/01/1941 (tức ngày mùng hai tết Tân Tỵ), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108 (nay là cột mốc 675) biên giới Việt Nam – Trung Quốc về đến Pác Bó, […][...]

Ngày 24/02/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 230-KH/TWĐTN-BTG về việc triển khai học tập các bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên. Bài 1. Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội […][...]