Category: Văn bản – Nghị quyết TWĐ/TĐHN

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/HỘI NGHỊ ĐOÀN CÁC CẤP 1. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI 1.1. ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của BCH Chi đoàn. Quyết định phương hướng công tác của Chi đoàn nhiệm kỳ mớ Bầu BCH Chi đoàn […][...]

0 Comment 19:54

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 25-1-2021 đến ngày 1-2-2021, tại Thủ đô Hà Nội, đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội XIII của Đảng công […][...]

0 Comment 03:03

Vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở trực thuộc […][...]

0 Comment 02:53

Kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019-2022 Số tư liệu: Số: 08-KL/TWĐTN-BTC Ngày ban hành: 3/5/2019 Tài liệu đính kèm: KL08[...]

0 Comment 03:54

Chiều ngày 12/02, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 Khóa XII của Đảng và một số dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Trần […][...]

0 Comment 03:10

Nghị quyết số 03-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII TRÍCH YẾU:Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII SỐ HIỆU:03-NQ/TW LOẠI VĂN BẢN:Nghị quyết LĨNH VỰC:Khác NGÀY BAN HÀNH:14/10/2016 NGÀY HIỆU LỰC:14/10/2016 CƠ QUAN BH:Ban Chấp hành Trung […][...]