Category: Trung ương đoàn

0 Comment 08:00

 Cuộc thi Hùng Biện Tiếng Anh được Trung tâm Anh Ngữ Úc – ACET/tổ chức giáo dục IDP phối hợp với Thành Đoàn – Hội sinh viên Thành Phố Hà Nội tổ chức hàng năm dành cho toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cuộc thi được khởi động từ năm 2017 […][...]

0 Comment 03:03

Vừa qua, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở trực thuộc […][...]

0 Comment 12:59

Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như […][...]