Day: 24 May 2020

GIỚI THIỆU CÂU LẠC BỘ MÚA ISWAY KHOA QUỐC TẾ Giới thiệu chung: ISway là câu lạc bộ múa thuộc Khoa Quốc Tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, được thành lập ngày 10/04/2013. Trước đó, ISway là một nhóm múa nhỏ được lựa chọn để biểu diễn trong Lễ kỷ niệm 10 năm […][...]