Day: 2 September 2020

Nhằm phục vụ yêu cầu hoạt động kinh doanh, Vietcombank cần tuyển dụng 331 lao động (gồm 324 cán bộ nghiệp vụ không có kinh nghiệm và 07 nhân viên hỗ trợ kinh doanh trực tiếp) vào làm việc tại các chi nhánh Vietcombank với các thông tin chi tiết như sau: Chỉ tiêu tuyển […][...]

International Club – The club filled with multiple nationalities, versatility, different cultures and many more. Looking forward to make you guys voluble in English by arranging workshops and hosting habile activities. Đó chính là những gì mà CLB sinh viên Quốc tế muốn đem lại cho chúng ta, đây là CLB mới thành lập và […][...]