Day: 25 September 2020

𝐂𝐨́ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐧𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐚̆́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐨𝐟𝐟𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐛𝐨̣𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐞̃ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢̉ Đầu tiên chắc chắn sẽ là một vài câu chuyện giao lưu thân mật giữa các thành viên của ISTECH rùi Sau đó bọn mình sẽ vừa cùng nhau tổng kết hoạt động của tháng […][...]

Hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội (1010-2020), cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 1010 năm Thăng Long – Hà Nội” được tổ chức nhằm mục đích giúp người dân hiểu hơn về văn hóa, lịch sử Thăng Long – Hà Nội. 1. Đối tượng tham gia Là công dân Việt […][...]

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜI (Tài liệu dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2020, ban hành kèm theo Công văn số 4444  -CV/TWĐTN-BTG, ngày 17  tháng 3  năm 2020 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) […][...]

Kính gửi các bạn sinh viên, Đoàn Thanh niên gửi các bạn thông báo về việc đăng ký đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2020-2021: – Đối tượng tham gia: Tất cả sinh viên hiện đang theo học tại Khoa Quốc tế. – Ngôn ngữ thực hiện đề tài: tiếng Anh – Hướng dẫn […][...]