Day: 30 March 2021

Trong tháng ba – tháng thanh niên, Đoàn Khoa Quốc tế đã tổ chức rất nhiều hoạt động, workshops bổ ích cho sinh viên. Để tổng kết lại một tháng nhiều sự kiện và ý nghĩa với Đoàn viên thanh niên, BCH Đoàn Khoa Quốc tế tổ chức một buổi dã ngoại kết hợp tham […][...]