Day: 29 April 2021

0 Comment

[TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN – THÁNG CỦA TUỔI TRẺ] Lại một tháng Thanh niên sôi nổi qua đi, với phương châm “Đâu cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc Tế vinh dự và tự hào tổ chức các hoạt động ý nghĩa. Hãy […][...]

0 Comment

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TRI THỨC TRẺ VÌ GIÁO DỤC – CƠ HỘI ĐỂ GIỚI TRẺ GIÚP ÍCH CHO ĐẤT NƯỚC VÀ CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 100.000.000 VNĐ – TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 600.000.000 VNĐ. Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn […][...]

0 Comment

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN THÁNG CỦA TUỔI TRẺ   * Lại một tháng Thanh niên sôi nổi qua đi, với phương châm “Đâu cần Thanh niên có, đâu khó có Thanh niên”, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc Tế vinh dự và tự hào tổ chức các hoạt động ý nghĩa. […][...]