Day: 3 May 2021

𝐁𝐚̀𝐢 𝟏 – 𝐌𝐮̀𝐚 𝐱𝐮𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟒𝟏, 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐨́𝐧 𝐁𝐚́𝐜 𝐇𝐨̂̀ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐓𝐨̂̉ 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 Cách đây 80 năm, n gày 28/01/1941 (tức ngày mùng hai tết Tân Tỵ), lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108 (nay là cột mốc 675) biên giới Việt Nam – Trung Quốc về đến Pác Bó, […][...]