Day: 12 June 2021

Được sự chỉ đạo của BTV Đoàn Khoa Quốc tế, Đoàn Khoa trân trọng kính gửi các đồng chí thông tri triệu tập tham dự buổi đối thoại trực tuyến Cán bộ Đoàn với Bí thư Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế , cụ thể như sau: 1. Nội dung : Triển khai công tác […][...]