Day: 15 June 2021

CHƯƠNG TRÌNH: “GIẢI ĐÁP THẮC MẮC XUNG QUANH CHỨNG CHỈ MICROSOFT FUNDAMENTALS MIỄN PHÍCHƯƠNG TRÌNH: “GIẢI ĐÁP THẮC MẮC XUNG QUANH CHỨNG CHỈ MICROSOFT FUNDAMENTALS MIỄN PHÍ

0 Comment

(English caption below) Chỉ còn 10 ngày để học và nhận chứng chỉ Microsoft Fundamentals – chứng chỉ công nghệ thông tin chuẩn có giá trị toàn cầu. Tổng giá trị cho khoá học lên tới 5.000.000đ, và đây là cơ hội duy nhất cho sinh viên Khoa, đặc biệt khối ngành CNTT chuẩn bị […][...]

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  GẮN VỚI TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜICHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  GẮN VỚI TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜI

0 Comment

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO  TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH  GẮN VỚI TU DƯỠNG ĐẠO ĐỨC SUỐT ĐỜI (Tài liệu dành cho đoàn viên, thanh niên năm 2020,ban hành kèm theo Công văn số 4444  -CV/TWĐTN-BTG, ngày 17  tháng 3  năm 2020  của Ban Bí thư Trung ương Đoàn) […][...]

12 tiêu chí xây dựng hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới12 tiêu chí xây dựng hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

0 Comment

Theo Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, giai đoạn 2018 – 2022 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trên nền tảng các giá trị: “TÂM TRONG – TRÍ SÁNG – HOÀI BÃO LỚN” Mục tiêu, nhiệm vụ […][...]