Day: 28 August 2021

VNU-IS TIẾN VÀO CHUNG KẾT CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP-SÁNG TẠO VNU 2021”VNU-IS TIẾN VÀO CHUNG KẾT CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP-SÁNG TẠO VNU 2021”

0 Comment

Chúc mừng dự án “GAMMA BOX” đến từ Khoa Quốc tế, vượt qua 70 đối thủ để xuất sắc lọt top 12 ý tưởng/đề tài vào Chung kết cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp-sáng tạo VNU 2021”. Trước đó, dự án cũng đạt “Á quân” và giải “Tiềm năng” của cuộc thi “VNU-INNOVATION START-UP 2021” […][...]

QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG TƯƠNG LAI – LIGHTING UP YOUR FUTURE (LUYF)QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG TƯƠNG LAI – LIGHTING UP YOUR FUTURE (LUYF)

0 Comment

|QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG TƯƠNG LAI – LIGHTING UP YOUR FUTURE (LUYF)| Quỹ học bổng do Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam (ACCA Việt Nam) đồng sáng lập, LUYF mang theo sứ mệnh trao niềm tin và truyền cảm hứng cho thế hệ nhân tài […][...]