Day: 4 September 2021

TS. CHI NGUYỄN – THE PRESENT WRITER GIÚP SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP VÀ SỰ NGHIỆP TƯƠNG LAITS. CHI NGUYỄN – THE PRESENT WRITER GIÚP SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP VÀ SỰ NGHIỆP TƯƠNG LAI

0 Comment

TS. CHI NGUYỄN – THE PRESENT WRITER GIÚP SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ ĐỊNH HƯỚNG HỌC TẬP VÀ SỰ NGHIỆP TƯƠNG LAI  —————————- Workshop “Định hướng học tập và sự nghiệp tương lai” đang diễn ra cùng với sự tham gia của diễn giả Chi Nguyễn – The Present Writer sẽ mang tới những bài […][...]