Day: 24 September 2021

Giới thiệu Chuỗi hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viênGiới thiệu Chuỗi hội thảo Nghiên cứu khoa học sinh viên

0 Comment

Chuỗi hội thảo hỗ trợ NCKH sinh viên do Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác phát triển và Ban Học tập & Nghiên cứu Khoa học – Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế phối hợp tổ chức nhằm mục đích hỗ trợ cho các bạn sinh viên đang tham gia NCKH. Mở đầu […][...]

Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022

0 Comment

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động sau 1 năm, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời để xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động trong năm tiếp theo, thống nhất các tiêu chí, mục tiêu hành động nhằm thực hiện thành công Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khoa lần thứ […][...]