Day: 26 October 2021

Trải qua hơn 2 tiếng đấu trí đầy căng thẳng tại Chung Kết Cuộc thi Sáng tạo tăng trưởng Sinh Viên 2021! Đội thi PHOENIX cùng dự án “GAMMA BOX” đã xuất sắc vượt qua 6 đội thi mạnh đến từ các trường đại học khác nhau trên địa bàn Hà Nội để đạt lấy […][...]