Day: 11 April 2022

HÒA LẠC CHÀO ĐÓN CÁC TÂN SINH VIÊN. Vào tháng 9/2022, Đại học quốc gia Hà Nội quyết định đón 1.500 tân sinh viên vào học tập tại khu đô thị Đại học quốc gia tại Hòa Lạc . Dự án Đại học quốc gia Hà Nội tọa lạc tại huyện Thạch Thất, thành phố […][...]