Giới thiệu Liên chi Đoàn Kinh tế – Quản lýLiên chi đoàn Kinh tế-Quản lý là đơn vị trực thuộc Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà  Nội. Liên chi đoàn được thành lập vào ngày 24/10/2019 với mong muốn  là cầu nối giữa các bạn Đoàn viên, Thanh niên với các hoạt động của Đoàn Khoa Quốc tế.

1. Nhiệm vụ:

– Phát triển bộ máy tổ chức Liên chi Đoàn vững mạnh về nhân sự, chính trị, tư tưởng, đoàn kết trong tổ chức và hành động; thật sự sâu sát với tình hình sinh hoạt học tập của Đoàn viên trong Liên chi đoàn, hướng tới hoạt động tạo ra giá trị thật sự cho Đoàn viên, nhìn nhận đánh gía cả thành tích và khuyết điểm vào đúng bản chất vấn đề.

– Nhiệm vụ chính trị quan trọng nhất của một người Đoàn viên thanh niên, một người sinh viên đó chính là học tập, tận dụng hiệu quả và tích cực các nguồn lực Khoa và ĐHQGHN tạo ra cho sinh viên, tập dụng nguồn lực từ các Bộ môn chuyên môn, các CLB học thuật, các cực sinh viên, các chuyên gia, diễn giả uy tín, các doanh nghiệp tổ chức hợp tác cùng Khoa.

– Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên.

– Trang bị và cải thiện các kĩ năng sống, kĩ năng chuyên môn, kĩ năng tuyển dụng và các kiến thức, thông tin về định hướng nghề nghiệp cho các đoàn viên ngay từ giai đoạn bắt đầu học các môn chuyên ngành.

– Đẩy mạnh sự hưởng ứng các hoạt động phong trào; các hoạt động tăng cường trách nhiệm xã hội, sự đoàn kết cho đoàn viên trong Liên chi đoàn cũng như các hoạt động chung của Khoa Quốc tế.

Hình ảnh BCH Liên chi đoàn Kinh tế-Quản lý tại Đại hội.

2. Cơ cấu Ban chấp hành

BCH Liên chi đoàn  Kinh tế – Quản lý có 10 đồng chí gồm:

Đồng chí Trần Đăng Thị Thanh

Phó Bí thư Liên chi đoàn Kinh tế – Quản lý

 

Đồng chí Vương Duy Việt

Ủy viên Ban Thường vụ Liên chi đoàn Kinh tế – Quản lý

 

Đồng chí Tô Thị Hoài Thanh

Ủy viên BCH – Trưởng ban Tổ chức – Kiểm tra

 

Đồng chí Nguyễn Phương Linh

Ủy viên BCH – Phó Trưởng ban Tô chức – Kiểm tra

 

Đồng chí Đặng Thị Hải Yến

Ủy viên BCH – Trưởng ban Truyền thông

 

Đồng chí Vũ Quỳnh Anh

Ủy viên BCH – Trưởng ban Học tập & Nghiên cứu khoa học

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên BCH – Trưởng ban Phong trào

 

Đồng chí Nguyễn Lê Thu Trang

Ủy viên BCH – Trưởng ban Tình nguyện

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Ủy viên BCH – Trưởng ban Tài chính – Hậu cần

 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Mai

Ủy viên BCH – Trưởng ban CLB Hội nhóm