Tiêu điểm Khoa Quốc tế số 1 năm 2020Năm 2020 đến cùng với quá nhiều biến cố, Dịch bệnh Covid-19 tấn công bất ngờ khiến mọi kế hoạch, dự định đều thay đổi. Khoa Quốc tế, chỉ sau 2 tuần bỡ ngỡ, đã kịp thời “kích hoạt” chế độ học tập và làm việc thời Covid: giảng dạy online, làm việc online. Và trong 4 tháng vừa qua, các cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên, học và làm online đấy, nhưng công suất lao động phải lên đến 200%. Xin mời quý vị cùng xem Tiêu điểm Khoa Quốc tế số 1 năm 2020.

Phiên bản điện thoại xem tại ĐÂY

<iframe width=”620px” height=”600px” src=”https://www.yumpu.com/xx/embed/view/0hyHYVGq1T3OJCfw