GIỚI THIỆU VỀ BAN TRUYỀN THÔNG  1. Thông tin về ban:

Là một trong những ban chuyên môn có vai trò quan trọng trong bộ máy hoạt động của Đoàn Thanh Niên Khoa Quốc Tế – ĐHQGHN. Ban Truyền thông có trách nhiệm trong công tác về quản lý các kênh thông tin chính thức của Đoàn Khoa bao gồm website chính thức, trang fanpage Facebook Đoàn Khoa, bản tin của Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế – ĐHQGHN, và Câu lạc bộ Truyền thông – đầu mối phối hợp với các Ban, bộ phận có liên quan tổ chức triển khai công tác truyền thông, quảng bá hoạt động của Đoàn Khoa.

2. Nhiệm vụ, chức năng:

 • Xây dựng các hoạt động quảng bá hình ảnh đoàn viên thanh niên Khoa Quốc tế trong nội bộ và ngoài Khoa;
 • Xây dựng các bộ nhận diện thương hiệu của từng hoạt động/ sự kiện cụ thể trong Khoa;
 • Là đầu mối chịu trách nhiệm quản lý các kênh thông tin chính thức của Đoàn Khoa bao gồm quản lý các kênh thông tin chính thức của Đoàn Khoa bao gồm website chính thức, trang fanpage Facebook Đoàn Khoa, bản tin của Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế – ĐHQGHN, và Câu lạc bộ Truyền thông.

3. Cơ cấu nhân sự: 

 • Trưởng ban: Đặng Diệu Linh – Lập kế hoạch, chỉ đạo thành viên và giám sát hoạt động truyền thông
 • Phó Ban Truyền thông: Nguyễn Thị Thu Lan 
 • Phụ trách media: Mai Thanh Đạt 
 • Phụ trách thiết kế: Đặng Thị Hải Yến 

4. Những quyền lợi khi tham gia vào Ban:

 • Làm việc trong một môi trường trách nhiệm cao, nghiêm túc và vui vẻ.
 • Được tham gia các khóa tập huấn chuyên môn về kỹ năng mềm, kỹ năng cơ bản khi dùng word và excel, các biểu mẫu văn bản.
 • Được tham gia tập huấn các kỹ năng truyền thông bao gồm và không giới hạn: kỹ năng lập kế hoạch truyền thông, kỹ năng viết tin bài, kỹ năng sáng tạo content, kỹ năng thiết kế cơ bản, kỹ năng chụp ảnh cơ bản, kỹ năng dựng video,..
 • Được cộng 4 điểm rèn luyện mỗi kỳ khi hoàn thành xuất sắc công việc được giao phó.