HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ XIINgày 5/6/2020, Khoa Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XII. Trong năm học 2019-2020, có 58 sinh viên của Khoa đăng ký tham gia với 19 đề tài nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khoa học máy tính và thông tin; kinh tế và kinh doanh. Qua các buổi đánh giá, xét duyệt tại cấp bộ môn, các Hội đồng nghiệm thu đã lựa chọn được 11 báo cáo miệng trình bày tại phiên toàn thể và 19 báo cáo poster trưng bày tại Hội nghị. 11 đề tài trình bày tại Hội nghị được Hội đồng đánh giá và xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đánh giá cao bởi nội dung khoa học, có tính thực tiễn, có sự đầu tư nhiều công sức và thời gian và rất chỉn chu; thuyết trình bằng tiếng Anh tự tin, lưu loát. Đặc biệt, trong số 11 đề tài được lựa chọn có nghiên cứu của một sinh viên năm thứ I và đề tài về dịch bệnh Covid-19.

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XII khép lại với giải Nhất thuộc về: Lê Anh Bình, sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, với đề tài “Design solar power model remote monitoring used in aquaponics systems”; các nhóm sinh viên Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Cẩm Vân, Bùi Băng Anh, Trần Thị Thúy Nga, Đoàn Tiến Đạt – sinh viên ngành Kế toán, Phân tích và Kiểm toán – với đề tài “Factors influencing destination choice: Mediation of Pandemic and Perception of Destination”. Nhóm nghiên cứu Trần Thị Minh Anh, Nguyễn Thị Phương, Đỗ Thu Huyền, Nguyễn Thị Thoa, Tô Đức Trung – sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế – giành giải Thuyết trình xuất sắc và giải Nhì với đề tài “Corporate Sustainability Reporting Performance in Vietnam and Indonesia: Social Disclosure and Its Relation to Corporate Governance in Banking Sector” Xin chúc mừng các nhóm đã thật xuất sắc hoàn thành nghiên cứu của mình. Chúc một mùa nghiên cứu năm sau thật bội thu. Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị: