Quy trình tuyển dụng giảng viên tại ĐHQGHN– Đăng ký ứng tuyển theo đường link ở cuối Thông báo tuyển dụng của từng vị trí tại Mục Vị trí tuyển dụng. Hồ sơ ứng viên sẽ được chuyển trực tiếp về các đơn vị đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc ĐHQGHN (gọi tắt là đơn vị).

Nếu chưa có vị trí phù hợp, ứng viên có thể đăng ký, gửi hồ sơ vào Ngân hàng ứng viên của ĐHQGHN tại mục Đăng ký ứng tuyển, hợp tác.

– Phòng, bộ phận tổ chức nhân sự của đơn vị sẽ tuyển chọn và thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần thiết sẽ làm việc với với Thủ trưởng đơn vị/Chủ nhiệm Khoa/Bộ môn….để tuyển chọn hồ sơ.

– Đơn vị thông báo cho các ứng viên đáp ứng yêu cầu hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị tuyển dụng.

– Đơn vị thành lập Hội đồng tuyển dụng, tổ chức xét tuyển hoặc tiếp nhận theo đúng quy định của Nhà nước và ĐHQGHN.

Chính sách thu hút nhà khoa học xuất sắc tại ĐHQGHN?

Đối tượng thu hút:

Bên cạnh việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển hoặc tiếp nhận với thủ tục nhanh gọn, ĐHQGHN áp dụng chính sách thu hút khi ứng viên có thêm một trong các thành tích sau:

– Là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí ISI đối với lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và y dược hoặc tạp chí SCOPUS đối với lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế, giáo dục, luật và ngoại ngữ.

– Có kinh nghiệm giảng dạy chuyên môn bằng ngoại ngữ thông dụng, hoặc đã/đang đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh ở trường đại học nước ngoài.

– Đã hoặc đang chủ trì đề tài NCKH cấp Bộ và tương đương trở lên; hoặc là trưởng nhóm nghiên cứu, Trưởng phòng thí nghiệm tại một trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín ở trong và ngoài nước; hoặc có sản phẩm khoa học và công nghệ (KH&CN) được ứng dụng, triển khai trên thực tế mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao.

Nội dung thu hút:

– Được xem xét bổ nhiệm vào vị trí trưởng nhóm nghiên cứu mạnh hoặc vị trí khác có hệ số phụ cấp trách nhiệm tương đương Trưởng phòng thí nghiệm trọng điểm trở lên ở đơn vị.

– Được ưu tiên giao nhiệm vụ căn cứ chương trình hành động trong 03 năm đầu sau tuyển dụng để có sản phẩm KH&CN hàng năm.

– Được hưởng thu nhập tăng thêm; được hỗ trợ về thu nhập, ngân sách NCKH, các điều kiện và phương tiện làm việc theo quy định của đơn vị và của ĐHQGHN.

– Được hưởng cơ chế, chính sách ưu đãi khác theo quy định của pháp luật và của ĐHQGHN.

– Những trường hợp đặc biệt, Giám đốc xem xét, quyết định việc thu hút, bố trí sử dụng và đãi ngộ.