HỌC BỔNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÃNH ĐẠO XUYÊN KHỦNG HOẢNG📌Chương trình tuyển chọn 30 bạn trẻ xuất sắc để tham gia đào tạo MIỄN PHÍ và TRỰC TUYẾN để trở thành các chuyên gia ứng phó với tình huống khẩn cấp và khủng hoảng cho cá nhân và tổ chức
___________
📌Trải nghiệm chương trình đào tạo với nhiều giá trị
🔐Tìm ra giải pháp cho tổ chức của mình
🔐Mạng lưới hỗ trợ dài lâu cho sự nghiệp của bạn qua mạng lưới thành viên và chuyên gia hàng đầu
🔐Khai phóng tầm nhìn và năng lực thực thi của chính bản thân
🔐Cơ hội học hỏi, trao đổi cùng các chuyên gia
___________
Thông tin về học bổng hấp dẫn này cùng nhiều học bổng khác tại VNU-IS 👉👉👉 https://bit.ly/39xobh8