Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trực thuộc Đoàn Khoa Quốc tếHƯỚNG DẪN

CÔNG TÁC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI/HỘI NGHỊ ĐOÀN CÁC CẤP

1. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI

1.1. ĐẠI HI CHI ĐOÀN

 • Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo của BCH Chi đoàn.
 • Quyết định phương hướng công tác của Chi đoàn nhiệm kỳ mớ
 • Bầu BCH Chi đoàn nhiệm kỳ mớ
 • Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện Đại hội đại biểu LCĐ, BCH Đoàn Khoa.
 • Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu LCĐ.

1.2. ĐẠI HI THÀNH LP CHI ĐOÀN

 • Ra mắt BCH Chi đoàn, BCH LCĐ nhiệm kỳ mớ
 • Thảo luận, quyết định phương hướng công tác của Chi đoàn nhiệm kỳ mới; các văn kiện Đại hội đại biểu LCĐ, BCH Đoàn Khoa..
 • Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu LCĐ.

2. CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

2.1. ĐỐI VI CÁC CHI ĐOÀN ĐÃ THÀNH.

2.1.1. Họp BCH Chi đoàn (có sự tham gia của đại diện BCH LCĐ, lớp trưởng):

 • Quyết định nội dung, chương trình và thời gian tiến hành Đại hộ
 • Phân công chuẩn bị báo cáo tổng kết, xây dựng chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ tới của Chi đoàn.
 • Chuẩn bị đề án nhân sự cho nhiệm kỳ tới:
 • Chọn những người có năng lực, nhiệt tình, được Đoàn viên tín nhiệm, có kết quả học tập trung bình lần 1 cả năm trên 2.00.
 • Nếu Chi đoàn có từ 9-50 Đoàn viên thì bầu BCH gồm 1 bí thư, 1 phó bí thư, 1 uỷ viên; nếu Chi đoàn có trên 50 Đoàn viên thì bầu BCH gồm 1 bí thư, 1 phó bí thư và 3 uỷ viên.

2.1.2. Báo cáo với LCĐ về công tác chuẩn bị Đại hội: đề án nhân sự, thời gian, địa điểm tổ chức.

2.1.3. Thông báo vi các Đoàn viên thi gian, chương trình Đại hi và bn gi ý các vn đề s tp trung tho lun.

2.1.4. Hp BCH ln cui trước Đại hi

 • Dự kiến đoàn chủ tịch, thư ký Đại hộ
 • Mời đại biểu dự Đại hộ
 • Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, mượn cờ Tổ quốc, cờ Đoàn, ảnh Bác

(phải có kế hoạch và đăng ký trước ở văn phòng Đoàn Khoa).

 • Phân công điều hành trong Đại hộ
 • Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ phục vụ Đại hộ

2.1.5. Np toàn b h sơ báo cáo v Đoàn Khoa:

2.2. ĐỐI VI SINH VIÊN NĂM TH NHT

2.2.1. UV BCH LCĐ được phân công phụ trách sẽ phối hợp với CVHT, lớp trưởng đưa ra đề án nhân sự sau đó nộp đề án cho LCĐ, Đoàn Khoa:

 • Chọn những người có năng lực, nhiệt tình, được đoàn viên tín nhiệm và có kết quả học tập trung bình lần 1 cả năm đạt trên 2.00.
 • Nếu chi đoàn có từ 9-50 đoàn viên thì bầu BCH gồm một bí thư, 1 phó bí thư, 1 uỷ viên, nếu chi đoàn có trên 50 đoàn viên thì bầu BCH gồm 1 bí thư, 1 phó bí thư và 3 uỷ viên.

2.2.2. Họp BCH lâm thời và lớp trưởng với sự có mặt của đại diện LCĐ.

 • Quyết định nội dung, chương trình và thời gian tiến hành Đại hộ
 • Phân công chuẩn bị báo cáo, xây dựng chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ tới của Chi đoàn, các nội dung đưa ra thảo luận tại Đại hộ

2.2.3. Thông báo với các Đoàn viên thời gian, chương trình Đại hội và bản gợi ý các vấn đề sẽ tập trung thảo luận

2.2.4. Hp BCH ln cui trước Đại hi: tương tự như mục 2.2.4

3. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

3.1. ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN:

3.1.1 Trang trí

 • Đại hội đoàn nhất thiết phải có cờ Tổ quốc, ảnh Bác, cờ Đoàn.
 • Cách trang trí:
 • Tính từ mép phông trái qua phải: cách 1/3 chiều rộng phông là cờ Tổ quốc, phía dưới sao vàng là ảnh Bác. Sang tiếp 1/3 phông là cờ Đoàn treo thấp hơn cờ Tổ quốc (lấy sao vàng làm chuẩn).
 • Phía dưới cờ Đoàn là dòng chữ

“ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN………….

NHIỆM KÌ 2021 – 2022”

 • Có bàn chủ tịch, bàn thư ký (có thể chung một bàn).
 • Nên có hoa trang trí.

3.1.2. Người điu khin chương trình (thường là cán b t chc) thc hin các ni dung sau:

 • Chào cờ, hát Quốc ca, bài ca chính thức của Đoàn (Thanh niên làm theo lời Bác).
 • Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
 • Bầu chủ tịch đoàn (3 đồng chí), biểu quyết bằng giơ
 • Mời chủ tịch đoàn lên làm việc (bắt đầu thời điểm này chủ tịch đoàn sẽ điều khiển Đại hội).
 • Đoàn chủ tịch giới thiệu đoàn thư ký giúp việc cho Đại hộ Đoàn thư ký có nhiệm vụ ghi biên bản Đại hội, dự thảo nghị quyết Đại hội. (chú ý: Đoàn chủ tịch chỉ định ban thư ký)

3.1.3 Đoàn chủ tịch Đại hội sẽ phân công nhau thực hiện các công việc sau:

 • Công bố chương trình Đại hộ
 • Đọc báo cáo tổng kết và phương hướng công tác.
 • Đọc bản kiểm điểm BCH.
 • Hướng dẫn thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng công tác.
 • Giới thiệu đại biểu phát biểu ý kiến (có thể linh động không nhất thiết theo trình tự).
 • Bầu BCH mới:
 • Giới thiệu và thông qua cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn nhân sự cho BCH mới (biểu quyết bằng giơ tay).
 • Ứng cử, đề cử và thông qua danh sách bầu cử trước Đại hội (chủ tịch đoàn cần có biện pháp hướng dẫn thảo luận tập trung hay theo nhóm. Có quyền cho rút tên hay không cho rút tên và chốt danh sách bầu cử khi có ý kiến không tập trung).
 • Bầu ban kiểm phiếu gồm trưởng ban, thư ký và uỷ viên (biểu quyết bằng giơ tay).
 • Giới thiệu ban kiểm phiếu lêm làm việc:
 • Hướng dẫn thể lệ, nguyên tắc bầu cử, kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiế
 • Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ và các ý kiến khiếu nại về việc bầu cử.
 • Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử, kết quả trúng cử, niêm phong phiếu bầu, chuyển cho Đoàn chủ tịch Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội bàn giao cho BCH nhiệm kỳ mới lưu trữ theo quy đị
 • Bầu đại biểu đi dự Đại hội LCĐ (Tiến trình thực hiện tương tự như bầu BCH mới).
 • Thông qua nghị quyết Đại hội (biểu quyết các chỉ tiêu, các vấn đề đã được Đại hội nhất trí).
 • Tổng kết Đại hội: kết luận những vấn đề chính trong Đại hộ

Chú ý:

 • Phiếu không hp l là các phiếu: là phiếu không phải do ban kiểm phiếu phát ra, phiếu bầu nhiều hơn số lượng quy định, phiếu không bầu ai trong danh sách bầu cử nhiều người, phiếu bầu người ngoài danh sách bầu cử, phiếu ghi không rõ hoặc gạch giữa dòng, phiếu có đánh dấu, hoặc dùng nhiều loại mực, phiếu có ký tên hoặc viết thêm.
 • Người trúng c phi có: phải có số phiếu bầu quá 50% số Đại biểu dự Đại hội (đối với ĐHCĐ là đoàn viên), lấy từ trên xuống dướ Nếu số người trúng cử chưa đạt đủ số lượng cần thiết thì tiến hành bầu thêm trong số những người còn lại, nếu có hai hay nhiều người có số phiếu ngang nhau ở cuối danh sách thì tiến hành bầu lại để lấy người có số phiếu cao nhất trong số những người đó, nếu trong lần bầu lại không có ai đạt đủ 50% phiếu bầu thì Đại hội sẽ quyết định có nên bầu tiếp hay không.
 • Phn văn ngh có thể xen kẽ vào trong quá trình thảo luậ

3.1.4 Đoàn chủ tịch chuyển quyền điều hành Đại hội cho người điều khiển chương trình thực hiện các phần còn lại của Đại hội:

 • Mời BCH mới ra mắt Đại hộ
 • Trao phần thưởng cho các Đoàn viên đạt thành tích xuất sắc (nếu có).
 • Phát biểu cảm ơn đại biểu dự Đại hộ
 • Bế mạc Đại hội (chào cờ, không hát Quốc ca).

3.2. ĐẠI HI THÀNH LP CHI ĐOÀN:

Các thủ tục, chương trình cũng được thực hiện tương tự như Đại hội Chi đoàn, ngoài ra cần phải chú ý: Trong Đại hội thành lập Chi đoàn, BCH Chi đoàn sẽ do BCH LCĐ kết hợp với GVCN, lớp trưởng lựa chọn và Đoàn trường sẽ ra quyết định thành lập trước khi tiến hành Đại hội. Chính vì vậy trong tiến trình tổ chức Đại hội sẽ có một số thay đổi sau:

 • Ở phần 3.1.2: Sau khi người điều khiển chương trình tuyên bố lí do và giới thiệu đại biểu, cần giới thiệu cán bộ đoàn cấp trên đọc quyết định thành lập Chi đoàn và công nhận BCH Chi đoàn mới và mời BCH mới ra mắ
 • Ở phần 3.1.3: Không thực hiện mục 3, mục 6.
 • Ở phần 3.1.4: Không thực hiện các mục 1, mục 2.
 1. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TIẾN HÀNH SAU ĐẠI HỘI

4.1. ĐỐI VỚI CÁC CHI ĐOÀN:

4.1.1. BCH mi hp bu bí thư, phó bí thư và phân công các u viên BCH vi s có mt ca UV BCH LCĐ.

4.1.2. Gi h sơ, báo cáo lên BCH LCĐ (sau đó BCH LCĐ np v VP Đoàn Khoa):

 • Biên bản Đại hội
 • Biên bản họp phân công công tác của BCH Chi đoàn.
 • Báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ cũ.
 • Chương trình hoạt động của Chi đoàn trong nhiệm kỳ mớ
 • Danh sách các Đoàn viên, Thanh niên, Đảng viên, Đối tượng đảng (theo mẫu)
 • Danh sách đóng đoàn phí của chi đoàn (theo mẫu)
 • Bản tường trình của UV LCĐ theo dõi ĐHCĐ.

4.1.3. Trin khai thc hin ngh quyết ca Đại hi.

4 .2. ĐỐI VI CÁC LCĐ:

4.2.1. BCH mới họp với sự có mặt của UVTV Đoàn Khoa và đại diện Đảng uỷ (Chi uỷ)

 • Bầu bí thư, phó bí thư trong số UV BCH. Nếu có Ban Thường vụ thì bầu BTV trong số các Uỷ viên BCH (trong BTV phải có sinh viên), sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số các UVTV.
 • Phân công uỷ viên phụ trách các mảng: Tổ chức – Kiểm tra, Học tập – NCKH, Văn nghệ – Thể thao, Tuyên truyền, TNTN, Khen thưởng – Kỷ luật
 • Phân công UV BCH theo dõi phụ trách các Chi đoàn.
 • BCH cũ tổ chức bàn giao cho BCH mới toàn bộ hồ sơ, sổ sách, tài chính…có liên quan đến hoạt động Đoàn.

4.2.2. Hoàn tất các thủ tục đề nghị Đoàn trường công nhận BCH mới do Đại hội bầu ra.

Các hồ sơ báo cáo bao gồm:

 • Biên bản Đại hội (có chữ ký của thư ký Đại hội và người thay mặt đoàn chủ tịch).
 • Báo cáo tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ cũ, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mớ
 • Biên bản bầu cử (có chữ ký của trưởng ban kiểm phiếu và chủ tịch đoàn).
 • Biên bản bầu BTV, bí thư, phó bí thư và phân công các uỷ viên.
 • Danh bạ điện thoại của BCH mới (theo mẫu, nộp văn bản cùng với đĩa mềm).
 • Danh sách đại biểu dự Đại hội Đoàn trường (kèm biên bản bầu cử).
 • Nghị quyết Đại hộ

4.2.3. Làm công văn (có mu kèm theo) đề ngh Đoàn Khoa công nhn BCH LCĐ và BCH các Chi đoàn.

4.2.4. Trin khai thc hin ngh quyết Đại hi LCĐ.

Mọi thông tin hỗ trợ công tác tổ chức xin liên hệ Ban Tổ chức – Kiểm tra Đoàn Khoa hoặc Thường trực Văn phòng Đoàn:

 • Đ/c Nguyễn Văn Vương – Trưởng ban – SĐT: 0355.139.589
 • Đ/c Nguyễn Hồng Giang – Thường trực Văn phòng Đoàn – SĐT: 0975.565.665

* Tài liệu Tổ chức Đại hội Chi đoàn.

* Tài liệu tổ chức Đại hội Thành lập Chi đoàn

0.-DAI-HOI-THANH-LAP-CHI-DOAN-SLIDES

1.Giay-moi-

1.-Chuong-trinh-dai-hoi-co-bo-phieu-final

1.1.Chuong-trinh-dai-hoi-khong-bo-phieu

2.-KICH-BAN-DAI-HOI-THANH-LAP-CHI-DOAN-CO-BO-PHIEU-FINAL

2.1. KICH-BAN-DAI-HOI-THANH-LAP-CHI-DOAN-2021-khong-bo-phieu-1

3.-Du-thao-phuong-huong-cong-tac-Doan-va-phong-trao-TNSV

4.Nghi-quyet-Dai-hoi

5.-Bien-ban-dai-hoi-thanh-lap-chi-doan

6. CÁC-CÔNG-VIỆC-CHUẨN-BỊ-ĐẠI-HỘI THÀNH LẬP CHI ĐOÀN

8. Phieu bau cu

9. The le bau cu

10. Mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn

11.Bien ban tham tra tu cach dai bieu

* Link đăng ký lịch tổ chức Đại hội tại đây

1 thought on “Hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp trực thuộc Đoàn Khoa Quốc tế”

Comments are closed.