𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐈𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 𝐕𝐍𝐔-𝐈𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟏[𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐈𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘 𝐕𝐍𝐔-𝐈𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟏]🔥🔥🔥
Trước tiên BTC xin có lời cảm ơn và chúc mừng tới những thí sinh đã tham gia cuộc thi IBEAUTY 2020, chúng tôi vô cùng trân trọng sự tham gia nhiệt tình và tinh thần vì phái đẹp của các ISERS , không để các bạn chờ lâu, hãy cùng xem bảng vàng gọi tên ai nhé!!!!!!🌟
***𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎:
🥇𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: Phạm Phương Anh – SBD 95 – UEL03
🥈𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐢̀: Lưu Thị Phương Anh – SBD 23 – KEUKA
🥉𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐛𝐚: Lâm Thị Vân Anh – SBD 46 – IB2018G
🌹𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡: Nguyễn Phương Quỳnh – SBD 89 – IB2019D
🌹𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡: Vũ Thị Huyền Trang – SBD 112 – IB2019E
💄𝐓𝐨𝐩 𝟔: Bùi Huyền Trang – SBD 96 – UEL03
💄𝐓𝐨𝐩 𝟕: Nguyễn Trà Mi – SBD 36 – AC2019B
💄𝐓𝐨𝐩 𝟖: Dương Thu Hương – SBD 42 – MIS2019B
💄𝐓𝐨𝐩 𝟗: Phạm Thị Phương Thanh – SBD 62 – AC2017B
💄𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎: Cao Thị Mai Anh – SBD 41 – AC2019A
***𝐓𝐨𝐩 𝟐𝟎 – 𝟓4:
***𝟐 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠:
💫𝐍𝐮̛̃ 𝐜𝐚́𝐧 𝐛𝐨̣̂: Lại Thanh Vân – SBD 127 – Bộ môn đào tạo dự bị cán bộ, giảng viên.
💫𝐍𝐮̛̃ 𝐜𝐮̛̣𝐮 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂𝐧: Hà Thị Ngọc – SBD 157 – VISK2016A
***𝐇𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐢:
𝟏. 𝐎𝐅𝐅𝐋𝐈𝐍𝐄 (𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 – 𝟑𝟎, 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠)
Dự kiến vào 17h30 ngày 16/3/2021 tại Khoa Quốc tế – ĐHQGHN
𝟐. 𝐎𝐍𝐋𝐈𝐍𝐄 (𝐓𝐎𝐏 𝟑𝟏- 𝟓𝟒)
Ban tổ chức sẽ gửi giấy chứng nhận điện tử qua mail của thí sinh đạt giải.
✨𝐓𝐎𝐏 𝟓 𝐭𝐡𝐢́ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐨́ 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐭𝐮̛̀ 𝐁𝐓𝐂 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢:
– 𝟏 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭: Tiền mặt, giấy chứng nhận tham gia cuộc thi và quà tặng từ BTC.
– 𝟏 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐧𝐡𝐢̀: Tiền mặt, giấy chứng nhận tham gia cuộc thi và quà tặng từ BTC.
– 𝟏 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐛𝐚: Tiền mặt, giấy chứng nhận tham gia cuộc thi và quà tặng từ BTC.
– 𝟐 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐢́𝐜𝐡: Tiền mặt, giấy chứng nhận tham gia cuộc thi và quà tặng từ BTC.
✨– 𝐆𝐢𝐚̉𝐢 𝐦𝐨̛̉ 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠: 𝐓𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐁𝐓𝐂.
📌𝐓𝐡𝐢́ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 đ𝐞̂̀𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐫𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧, đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢 “𝐈𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐘-𝟐𝟎𝟐𝟏” đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐚̣̆𝐜 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐚̀𝐨 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̉𝐨 𝐜𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐭𝐡𝐢: 𝐕𝐍𝐔-𝐈𝐒 𝐄𝐥𝐞𝐠𝐚𝐧𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟏.
Một lần nữa, BTC xin cảm ơn tất cả thí sinh và mọi người đã cùng nhau tạo nên một cuộc thi ý nghĩa và đáng nhớ!
❤️
———————————-
Đoàn TNCS HCM Khoa Quốc tế – ĐHQGHN
📎 Fanpage: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế – ĐHQGHN