Chương trình Đối thoại Cán bộ Đoàn với Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế-ĐHQGHNĐược sự chỉ đạo của BTV Đoàn Khoa Quốc tế, Đoàn Khoa trân trọng kính gửi các đồng chí thông tri triệu tập tham dự buổi đối thoại trực tuyến Cán bộ Đoàn với Bí thư Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế , cụ thể như sau:
1. Nội dung :
📌 Triển khai công tác tổ chức đánh giá tổng kết hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021.
📌 Đối thoại cùng Bí thư Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế – Triển khai các hoạt động trong thời gian sắp tới.
📌 Quán triệt các Nghị quyết của TW Đảng , TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh .
📌 Học tập các bài học lý luận chính trị cho đoàn viên , thanh niên.
Thời gian: 19h45 thứ Ba, ngày 15/6/2021.
Địa điểm: Tham dự qua ứng dụng MS Teams.
Link truy cập: https://bit.ly/3ziUC0X
Thành phần
– BCH Đoàn Khoa.
– Trưởng ban, Phó Trưởng ban Chuyên môn Đoàn Khoa.
– BCH các Liên Chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc.
– BCH các Chi đoàn trực thuộc các LCĐ;
– Ban Chủ nhiệm các CLB trực thuộc Đoàn Khoa.
 Trang phục: Áo xanh Thanh niên Việt Nam hoặc áo sơ mi trắng.
 Link thăm dò ý kiến dư luận:
Mọi ý kiến thắc mắc cần được giải đáp trong buổi đối thoại, các đồng chí vui lòng đặt trước câu hỏi tại link: https://bit.ly/3xgX7Pw
* Lưu ý:
– Trong quá trình tham dự buổi đối thoại kính đề nghị các đồng chí bật camera.
– BCH LCĐ, CĐ trực thuộc triệu tập các đồng chí cán bộ Đoàn có trong thành phần trên tham dự đầy đủ, đúng giờ và chịu trách nhiệm kiểm soát, báo cáo về Ban TC-KT Đoàn Khoa về nhân sự tham dự; bên cạnh đó, triển khai và tổng hợp ý kiến của các Đoàn viên, sinh viên Khoa Quốc tế tại đơn vị của mình và gửi lại cho ban TC-KT Đoàn Khoa Quốc tế trước 19h00 thứ Hai ngày 14/6/2021.