Sinh hoạt Chi đoàn với chủ đề “ Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”Tháng 3 vừa qua, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế phát động, Các Liên chi Đoàn trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Tự hào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”, thu hút đông đảo các bạn Đoàn viên, thanh niên tại Khoa tham gia.

Tổ chức tuyên truyền nội dung 4 bài học lý luận chính trị và chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kể mẫu chuyện học tập theo Bác với nội dung Bác Hồ với thanh niên Việt Nam: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết”. Từ bức thư tâm huyết gửi thanh niên Việt Nam hồi đầu thế kỷ đến lời “Di chúc” cuối cùng, Bác Hồ luôn dành cho đoàn viên, thanh niên tình cảm thương yêu, trìu mến, sự chăm sóc ân cần.Thấm nhuần và quán triệt tư tưởng của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn đề cao vai trò của đoàn viên, thanh niên. Coi đây là lực lượng xung kích, là đội dự bị tin cậy của Đảng và coi công tác thanh niên là vấn đề được đặc biệt quan tâm chỉ đạo. Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn phụ thuộc vào lực lượng đoàn viên, thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên”.
Tổ chức tuyên truyền nội dung kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ chí Minh 26/3/1031-26/3/2021: Phát huy truyền thống vẻ vang trong 90 năm qua, tuổi trẻ luôn giữ vững niềm tin sắt son với Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta, biến những khó khăn, thách thức thành động lực, kiên trì, kiên định thực hiện vị trí, chức năng, vai trò của mình trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và đoàn kết quốc tế; khơi dậy khát vọng dựng xây đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong các tầng lớp thanh thiếu niên và nhi đồng. Luôn tiên phong đi đầu, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, xung kích, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Vì tình hình dịch bệnh, các hoạt động phong trào của Đoàn thanh niên đều phải tổ chức online trên nền tảng Microsoft Teams tuy nhiên các Đoàn viên, thanh niên, sinh viên của Khoa vẫn tham gia, hưởng ứng một cách rất tích cực.