Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022Nhằm đánh giá kết quả hoạt động sau 1 năm, rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời để xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động trong năm tiếp theo, thống nhất các tiêu chí, mục tiêu hành động nhằm thực hiện thành công Nghị Quyết Đại hội Đoàn Khoa lần thứ 7, nhiệm kỳ 2019 – 2022 diễn ra vào 25/12/2019. Đây cũng là diễn đàn trao đổi thông tin, góp ý và thảo luận giữa các đại biểu là thủ lĩnh đoàn các đơn vị trực thuộc Đoàn Khoa về các chủ đề quan trọng để thống nhất kế hoạch hành động cho năm học 2021 – 2022

Chấp hành Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa Quốc tế, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2020-2021 và Triển khai Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Sau đây là các đường dẫn đến các Chanel chủ đề.

  1. Room 1: Phát triển con người, thương hiệu sinh viên Khoa Quốc tế https://bit.ly/phattrienconnguoi
  2. Room 2: Văn hóa ứng xử, hành vi trên không gian mạng https://bit.ly/vanhoamangxh
  3. Room 3: Hoạt động phong trào, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, CLB, Hội nhóm trên môi trường online: https://bit.ly/hoatdongphongtraoonline
  4. Room 4: Kỹ năng cân đối thời gian, quản lý kế hoạch tham gia hoạt động và học tập: https://bit.ly/quanlythoigianhoctapvahoatdong
  5. Room 5: Giải pháp học tập trực tuyến trong giai đoạn covid: https://bit.ly/hoctaptructuyenhieuqua

Link bình chọn các ý tưởng góp ý tại Hội nghị: BÌNH CHỌN Ý TƯỞNG

Download các tài liệu Hội nghị: 
1. KQT. Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và PTTN năm học 2020-2021
2. Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra
3. Dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021- 2022
4. KQT.Danh-mục-hoạt-động-năm-học-2021-2022