TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN CHO PHONG TRÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM“Phụ nữ ta chẳng tầm thường
Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời”.

Ngày 11/3, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã họp phiên bế mạc, ra mắt Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2022-2027 và biểu thị ý chí quyết tâm và thống nhất cao trong việc phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có những lời phát biểu đầy thiết thực, đồng thời có những lời khen dành cho các đại biểu, lãnh đạo tại Đại hội.

Thủ tướng khẳng định, những đóng góp bền bỉ, to lớn của các thế hệ nối tiếp thế hệ phụ nữ nước ta ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam và tiếp tục khẳng định lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tươi đẹp rực rỡ”. Thủ tướng còn nhấn mạnh thêm về những thành tựu của Hội tới xã hội, hỗ trợ giúp đỡ, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, những phong trào thi đua và các cuộc vận động như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”,…

Thủ tướng nói thêm, trong hai năm với nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, trách nhiệm, các cấp Hội cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước đã đồng lòng, chung sức nỗ lực tham gia tích cực vào cuộc chiến chống lại dịch bệnh với nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả. Ngoài ra, cũng có những nữ cán bộ ý tế, nữ chiến sĩ đã gác lại nỗi niềm riêng tư, xung phong lên chiến tuyến để có thể bảo vệ từng sinh mạng của người COVID-19. Nhiều nữ doanh nhân, những bà mẹ nghèo, các vị nữ tu sĩ, nữ nghệ sĩ, các bà, các mẹ, các chị… không phân biệt già trẻ, nghề nghiệp, tôn giáo hay những em gái nhỏ ở những vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo cũng góp sức “đánh đuổi” dịch bệnh.

Bên cạnh những lời khen, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn nhấn mạnh, gợi mở thêm một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xem xét, các quyết định để nâng cao vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ, trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả như:
Một là, có những giải pháp, biện pháp cụ thể để đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động, hoạt động của Hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, của đất nước. Chủ động đề xuất với các cấp có thẩm quyền để Hội tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực được xã hội và phụ nữ quan tâm.
Hai là, tiếp tục phát triển, nâng cao, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để Hội trở thành tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. Đa dạng hóa nội dung hoạt động, tích cực tham mưu, chính sách về công tác phụ nữ, luật pháp, chính sách về bình đẳng giới… Phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, nhất là những người có tầm ảnh hưởng, có khả năng truyền cảm hứng, lôi cuốn, dẫn dắt phong trào.
Ba là, tổ chức nghiêm túc công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục liên quan đến nhận thức, trách nhiệm; khơi dậy ý chí, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, trách nhiệm công dân; khắc phục biểu hiện an phận, thực dụng… của một bộ phận phụ nữ để trở thành một chiến sĩ văn hóa, chủ động, bảo vệ Đảng, chế độ, bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc.
Bốn là, phát huy vai trò của tổ chức Hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em. Kịp thời phát hiện, lên tiếng, bênh vực, bảo vệ, giúp đỡ, kiến nghị giải pháp để giải quyết các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.
Năm là, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu công tác phụ nữ trong tình hình mới. Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn cũng như xây dựng các chương trình để có thể tạo hiệu quả công tác phụ nữ trong ngành, từng cấp, địa phương, đơn vị. Đảm bảo phụ nữ sẽ không thiệt thòi về chính sách xã hội mà Đảng và Nhà nước ta đã xác định; thúc đẩy bình đẳng giới; kiên quyết phê phán, đấu tranh tư tưởng, thái độ coi thường phụ nữ, hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm nhân phẩm, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Thông qua Đại hội, Thủ tướng tin rằng hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ có nhiều đổi mới, nâng tầm, bứt phá hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vì sự phát triển hùng cường và thịnh vượng của đất nước.

——————————————
#VNUIS
#sinhhoatchinhtri
_____________________________________________
Mọi thắc mắc xin liên hệ:
“Tuổi trẻ thủ đô vững vàng niềm tin – Tự hào tiến bước”
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Quốc tế – ĐHQGHN
Email:‌ ‌‌youth@isvnu.vn‌
Fanpage: Đoàn trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội
Website: https://youth.isvnu.vn/