𝐐𝐮𝐚́𝐧 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐕𝐍𝐔 𝐈𝐧𝐧𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭𝐮𝐩 𝟐𝟎𝟐𝟐: 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐨̛̀ 𝐫𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐪𝐮𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐦𝐨̂𝐧 𝐡𝐨̣𝐜, 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧“Những kiến thức và kỹ năng mà chúng tôi có được khi học tập tại Trường Quốc tế là rất cần thiết cho việc thực hiện dự án.
Về phần công nghệ, nhóm có anh Thanh Trường với chuyên ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính phụ trách, anh cũng là người được lĩnh hội phương pháp ứng dụng công nghệ y sinh vào trong sức khỏe con người để phát triển sản phẩm của dự án.
Về việc lên kế hoạch lan tỏa dự án tới cộng đồng, tôi và bạn Minh Phương đến từ chuyên ngành Marketing Song bằng sẽ phụ trách.
Về việc lên kế hoạch kinh doanh cũng như cốt lõi ý tưởng do chị Vũ Thị Hạnh chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Trần Thu Hà chuyên ngành Phân tích dữ liệu kinh doanh phụ trách.
Những kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng đã được chúng tôi vận dụng tối đa trong quá trình triển khai. Và một điều rất quan trọng, môi trường học tập và nói tiếng Anh trong Trường đã giúp chúng tôi có vốn từ vựng và khả năng sử dụng tiếng Anh thành thạo trong việc tìm, tra cứu, đọc các tài liệu nước ngoài liên quan đến phương pháp trị liệu tâm lý bằng màu sắc.
𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐱𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ 𝐜𝐮̉𝐚 𝐄𝐌𝐎𝐓 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐞́: