BAN TỔ CHỨC – KIỂM TRA ĐOÀN TRƯỜNG QUỐC TẾ – “BỘ TƯ PHÁP” VNU-ISMột nơi hội tụ những thanh niên nghiêm túc, những “giám sát viên” kiểm tra mọi công việc cũng như rà soát mọi quyết định của Đoàn Trường Quốc tế phải nhắc đến Ban Tổ chức – Kiểm tra – những con người mang vai trò là quản lý, lãnh đạo các tổ chức Đoàn thể.
Ban Tổ chức – Kiểm tra có trách nhiệm trong các công tác về đánh giá thi đua khen thưởng, tổ chức nhân sự và các công tác liên quan đến phát triển Đảng; đánh giá thi đua khen thưởng, xếp loại chi đoàn, xếp loại đoàn viên; tổng hợp hoạt động tham gia của sinh viên để làm đánh giá rèn luyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, đoàn viên và tổ chức Đoàn; tham mưu cho Ban Chấp hành Đoàn Khoa về việc thi hành kỷ luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, thanh niên.
Là một trong những ban chuyên môn có vai trò quan trọng trong bộ máy hoạt động của Đoàn Trường Quốc Tế – ĐHQGHN, Ban Tổ chức – Kiểm tra đã đạt được những thành tích lớn như: Được đề xuất Bằng khen Thành đoàn Hà Nội có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 – 2022; Giấy khen Đoàn ĐHQGHN có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021; Giấy khen Đoàn Trường Quốc tế có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2019 – 2022, …
Cùng với những thành tích xuất sắc của tập thể, hãy điểm danh những thành tích cá nhân của “Bộ Tư pháp” Trường Quốc tế ở những hình ảnh dưới đây nhé!
__________________
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Quốc tế – ĐHQGHN
Email:‌ ‌‌youth@vnuis.edu.vn