Sinh viên, học viên Khoa Quốc tế học trực tuyến đến hết 15/03/2020

0 Comment 09:27


Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (Covid-19) gây ra; 

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 28/02/2020 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona (Covid-19) của ĐHQGHN;

Căn cứ vào đánh giá hiệu quả giảng dạy và tổ chức đào tạo trực tuyến theo đúng Kế hoạch đào tạo tại Khoa Quốc tế ngày 24/02/2020; 

Khoa Quốc tế -ĐHQGHN xin thông báo:

1. Sinh viên, học viên tất cả các bậc, hệ đào tạo của Khoa Quốc tế – ĐHQGHN tiếp tục học tập trực tuyến theo kế hoạch học tập trực tuyến từ ngày 09/03/2020 đến hết ngày 15/03/2020. 

2. Sinh viên, học viên chủ động thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra và thường xuyên theo dõi email của Khoa để nắm bắt đầy đủ các hướng dẫn hoạt động học tập trong thời gian học không tập trung này