BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ – ĐHQGHN NHIỆM KỲ 2022 – 2024

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG QUỐC TẾ – ĐHQGHN KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2022 – 2024

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Quốc tế – ĐHQGHN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Khóa VIII gồm 21 đồng chí.

21 đồng chí trong Ban Chấp hành bầu ra 07 đồng chí vào Ban Thường vụ Đoàn Trường, bao gồm:

      • 01 Bí thư
      • 01 Phó Bí thư
      • 05 Ủy viên Ban Thường vụ

——————————————————————

UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ

Đ/c Nguyễn Văn Tánh – Bí thư Đoàn Trường Quốc tế Khóa VIII

Đ/c Hoàng Xuân Thủy – Phó Bí thư Đoàn Trường Quốc tế Khóa VIII

Đ/c Vũ Văn Hiệu – UV BTV Đoàn Trường Quốc tế Khóa VIII

Đ/c Nguyễn Hồng Giang – UV BTV Đoàn Trường Quốc tế Khóa VIII

Đ/c Nguyễn Đức Hiếu – UV BTV Đoàn Trường Quốc tế Khóa VIII

Đ/c Ngô Mai Anh – UV BTV Đoàn Trường Quốc tế Khóa VIII

Đ/c Nguyễn Thị Châm – UV BTV Đoàn Trường Quốc tế Khóa VIII

——————————————————————

ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

Đ/c Phạm Phương Trang – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Hoàng Thu Hằng – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Đàm Hải Yến – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Phạm Thanh Trường – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Giáp Lê Hoàng – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Phạm Chung Anh – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Nguyễn Thị Hương Giang – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Nguyễn Huy Tâm – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Lương Minh Đức – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Trần Thị Biên Thùy – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Lê Quỳnh Hoa – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Dương Nguyễn Hải Linh – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Phạm Minh Trang – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII

Đ/c Phạm Mai Phương – UV BCH Đoàn Trường Khóa VIII