Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Quốc tế – ĐHQGHN

BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA QUỐC TẾ – ĐHQGHN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2019 – 2022

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Quốc tế khoá VIII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn trong nhiệm kỳ 2022 – 2024. Bí thư Đoàn Trườnglà người lãnh đạo Ban Chấp hành Đoàn Trường. Bí thư Đoàn Trườngo cần thiết phải có những điều kiện và có khả năng nhất định nhằm lãnh đạo phong trào Đoàn Trường Quốc tế phát triển, đáp ứng được yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiện nay.

TIÊU CHUẨN BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNGKHÓA VII

  1. Tiêu chuẩn chung

Đồng chí Bí thư Đoàn Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2022- 2024 phải đảm bảo các tiêu chuẩn của Ủy viên Thường vụ, bên cạnh đó, cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn như sau:

– Lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, xã hội chủ nghĩa.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong gương mẫu, năng động, sáng tạo, có uy tín và khả năng tập hợp, đoàn kết đoàn viên thanh niên.

– Có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, trưởng thành từ thực tiễn phong trào thanh niên.

– Lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng,

2. Tiêu chuẩn cụ thể

Có khả năng và phong cách lãnh đạo tốt, điều hành khoa học, tác phong gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm; có tư duy sắc bén, khoa học trong công tác điều hành, chỉ đạo; đảm bảo tốt chức trách, nhiệm vụ của Bí thư Đoàn Trường.

– Là cán bộ hoặc giảng viên trẻ có trình độ từ Thạc sỹ trở lên hoặc hiện đang là nghiên cứu sinh, có kiến thức và năng lực tham gia các quyết định của Ban Chấp hành. Có khả năng tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Đoàn Trường.

– Có kinh nghiệm lâu năm về công tác Đoàn và phong trào thanh niên nói chung và đặc biệt là đã kinh qua công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa; Có gắn bó và tâm huyết với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khoa.

– Không quá 37 tuổi.

SỐ LƯỢNG

Bí thư: 01 đồng chí.

Tại Đại hội Đại biểu lần thứ VIII của Đoàn Trường Quốc tế, nhiệm kỳ 2022 – 2024, BCH đã thống nhất giới thiệu và bầu đồng chí Nguyễn Văn Tánh vào chức danh Bí thư Đoàn Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2022- 2024.

 

Đồng Chí Nguyễn Văn Tánh – Bí thư Đoàn Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2022- 2024