Phó Bí thư Đoàn thanh niên

PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA QUỐC TẾ KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2019 – 2022

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế khóa VII là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn trong nhiệm kỳ 2019 – 2022. Phó Bí thư Đoàn Khoa là người giúp Bí thư đoàn lãnh đạo Ban Chấp hành Đoàn TN nói riêng và phong trào của Đoàn Khoa nói chung. Phó Bí thư Đoàn Khoa cần thiết phải có những điều kiện và có khả năng nhất định giúp Bí thư Đoàn Thanh niên lãnh đạo phong trào Đoàn Thanh niên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN phát triển, đáp ứng được yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh niên hiện nay.

TIÊU CHUẨN PHÓ BÍ THƯ ĐOÀN KHOA KHÓA VII

  1. Tiêu chuẩn chung

Đồng chí Phó Bí thư Đoàn Khoa khóa VII, nhiệm kỳ 2019 – 2022 phải đảm bảo các tiêu chuẩn của Ủy viên Thường vụ, bên cạnh đó, cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo Quy chế cán bộ Đoàn như sau:

– Lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, xã hội chủ nghĩa.

– Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong gương mẫu, năng động, sáng tạo, có uy tín và khả năng tập hợp, đoàn kết đoàn viên thanh niên.

– Có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, trưởng thành từ thực tiễn phong trào thanh niên.

  1. Tiêu chuẩn cụ thể

Có khả năng triển khai công việc hiệu quả, khoa học, tác phong gương mẫu; dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm; đảm bảo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của Phó Bí thư Đoàn.

Có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, có lối sống trung thực, lành mạnh; không cơ hội, cá nhân chủ nghĩa.

Có năng lực tập hợp đoàn viên, có kinh qua thực tiễn phong trào thanh niên và được cán bộ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị tín nhiệm.

Có nhiều đóng góp và ý tưởng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa.

– Là cán bộ, giảng viên trẻ tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa tại các đơn vị trực thuộc Đoàn Khoa Quốc tế.

Đã từng là Ủy viên BCH Đoàn Khoa, Bí thư, Phó bí thư Liên chi đoàn, Chi đoàn trực thuộc, Chủ nhiệm các CLB trực thuộc.

Về độ tuổi: không quá 30 tuổi.

Số lượng: 02 đồng chí.

Hội nghị lần thứ nhất BCH nhiệm kỳ 2019 – 2022

Hội nghị lần thứ nhất BCH nhiệm kỳ 2019 – 2022 thống nhất giới thiệu và bầu 2 đồng chí vào chức danh Phó Bí thư Đoàn Khoa khóa 7, nhiệm kỳ 2019 – 2022

  1. Đồng chí Vũ Minh Quân – Phó Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế – ĐHQGHN
  2. Đồng chí Hoàng Xuân Thủy – Phó Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế – ĐHQGHN

Đồng chí Vũ Minh Quân

Phó Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế – ĐHQGHN Khóa 7, nhiệm kỳ 2019 – 2022

Đồng chí Hoàng Xuân Thủy

Phó Bí thư Đoàn Khoa Quốc tế – ĐHQGHN Khóa 7, nhiệm kỳ 2019 – 2022