Đề án tổ chức thành lập Câu lạc bộ

ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

BCH ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ

***

ĐỀ ÁN TỔ CHỨC CÂU LẠC BỘ

(DỰ THẢO)

Xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của sinh viên, với mục đích là sân chơi tạo điều kiện cho các bạn sinh viên đam mê ….. phát huy khả năng, góp phần nâng cao chất lượng học tập, tạo môi trường trao đổi, học tập, rèn luyện kỹ năng ứng dụng thực tiễn. Câu lạc bộ (CLB)………. được ra đời trên cơ sở là cầu nối giữa nhà trường với sinh viên.

I. Mục đích và ý nghĩa

 • CLB …………. góp phần nâng cao chất lượng học và tự học của sinh viên Khoa Quốc tế, ĐHQGHN. Giúp sinh viên củng cố, tổng hợp và nâng cao kiến thức chuyên môn hay sở thích, tiếp cận và biết vận dụng vào cuộc sống. Tạo điều kiện để sinh viên đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những vấn đề cụ thể mà chuyên môn đặt ra, thuộc các lĩnh vực: ……………………..
 • CLB…………… cung cấp môi trường cho sinh viên năng động sáng tạo thông qua các hình thức tổ chức như: (hoạt động gì? Thời gian tổ chức? kể ra một số hình thức tổ chức, hoạt động dự kiến…)
 • CLB……………. động viên, khích lệ, thu hút sinh viên tham gia thông qua các hoạt động như: (những hoạt động gì để thu hút các sinh viên? Kể ra một số hoạt động…..)
 • CLB……………..định hướng và thúc đẩy phong trào sinh viên ……………(về cái gì, về mặt nào?) của Khoa Quốc tế, ĐHQGHN.
 • Trong tương lai, sẽ hướng tới mục tiêu gì? Liên kết với mối quan hệ nào không? Dự định mở rộng môi quan hệ bằng cách nào?…………………..

II. Tên gọi và đối tượng tham gia

2.1. Tên Tiếng Anh

2.2. Tên Tiếng Việt

2.3. Slogan, logo CLB

2.4. Tiêu chí

2.5. Đối tượng tham gia

III. Cơ cấu tổ chức

3.1. Ban Chủ nhiệm

 • Chủ nhiệm : 01
 • Phó Chủ nhiệm về…: (Số lượng cụ thể)
 • Phó Chủ nhiệm về: (Số lượng cụ thể)
 • Ủy viên (Số lượng cụ thể)

3.2. Cố vấn chuyên môn (Số lượng và dự kiến cụ thể là thầy cô, bạn nào?)

3.3. Sơ đồ tổ chức CLB (Vẽ Sơ dồ hình cây, bao gồm các ban cụ thể của CLB. Ví dụ: Ban Chủ nhiệm, Ban Cố vấn, Ban Chuyên môn,…)

 1. Kế hoạch hoạt động trong năm đầu tiên (Biểu thị dạng bảng: STT, Tên hoạt động, Nội dung cụ thể của hoạt động (tức là làm gì ở đâu như thế nào?), Kết quả đầu ra kỳ vọng đạt được).
 2. Nguyên tắc hoạt động CLB

-…

-…

IV. LỜI KẾT

Có thể nêu nguyện vọng, đề xuất, những điều muốn biểu đạt,…

Mẫu tài liệu tham khảo:

Mẫu tài liệu thành lập CLB CNTT VNU-ISTech