CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Quốc tế – ĐHQGHN lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Khóa VIII gồm 21 đồng chí.

  • 21 đồng chí trong Ban Chấp hành bầu ra 07 đồng chí vào Ban Thường vụ Đoàn Trường, bao gồm:
   • 01 Bí thư
   • 01 Phó Bí thư
   • 05 Ủy viên Ban Thường vụ

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

Ban Chấp hành Đoàn Trường Quốc tế hoạt động trên khẩu hiệu: “Năng động – Sáng tạo – Trách nhiệm – Kỷ cương; Bản Lĩnh – Tiên Phong – Văn minh – Hội nhập”. 21 con người là đại diện của tất cả các Liên chi đoàn, Chi đoàn, mang trên mình vai trò của những lãnh đạo trẻ, có trách nhiệm dẫn dắt, định hướng cho hơn 5000 đoàn viên, thanh niên Trường Quốc tế, khẳng định, sẽ hoạt động hết sức mình bằng cả Thân – Tâm – Tuệ, đem lại những giá trị thật, người thật, việc thật cho sinh viên.
Hiện BCH Đoàn Trường được chia làm 8 ban và 1 mảng hoạt động:
 1. Ban Tuyên giáo, truyền thông: phụ trách công tác tổ chức các hoạt động mang tính tuyên truyền chính trị, giáo dục Đoàn viên – Thanh niên về tư tưởng, đạo đức và lối sống.
 2. Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học: phụ trách việc tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến học tập và hỗ trợ Đoàn viên – Thanh niên trong học tập và Nghiên cứu khoa học.
 3. Ban Tổ chức Kiểm tra và xây dựng Đoàn: phụ trách việc quản lý hồ sơ của Đoàn viên, thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
 4. Ban Phong trào Thanh niên: phụ trách việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh đa dạng và phong phú cho Đoàn viên – Thanh niên.
 5. Ban Thanh niên tình nguyện: Phụ trách các hoạt động thanh niên tình nguyện, xung kích
 6. Ban Tài chính – Hậu cần: Phụ trách các nhiệm vụ kết nối nội bộ, quản lý ngân sách, tài chính và các hoạt động nội vụ.
 7. Ban Câu lạc Bộ – Hội nhóm: Phụ trách các hoạt động Câu lạc bộ Hội nhóm trực thuộc.
 8. Ban cán bộ trẻ: Phụ trách hướng dẫn, định hướng cho sinh viên
 9. Bộ phận Văn phòng: phụ trách việc quản lý hành chính văn thư, tiếp nhận các thông tin đến, chuyển các thông tin đi và các nghiệp vụ văn phòng khác.