CƠ CẤU TỔ CHỨC

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Quốc tế – ĐHQGHN lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2022 bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Khoa Khóa VII gồm 21 đồng chí.

  • 21 đồng chí trong Ban Chấp hành bầu ra 07 đồng chí vào Ban Thường vụ Đoàn trường, bao gồm:
   • 01 Bí thư
   • 02 Phó Bí thư
   • 04 Ủy viên Ban Thường vụ

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN KHOA

Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm 21 đồng chí đại diện của tất cả các cơ sở Đoàn, các khóa ngành đào tạo trong toàn Đoàn Khoa. Đứng đầu Ban chấp hành Đoàn Khoa là đồng chí Bí Thư Đoàn Khoa và hai đồng chí Phó Bí thư gọi chung là Thường trực Đoàn Khoa.

Trong Ban chấp Hành Đoàn Khoa còn có 7 đồng chí được bầu chọn vào Ban thường vụ Đoàn Khoa để đảm trách các công việc mang tính thường xuyên của Đoàn Khoa. Ban thường vụ Đoàn Khoa được chia làm 4 ban và một bộ phận:

 1. Ban Tuyên giáo, truyền thông:phụ trách công tác tổ chức các hoạt động mang tính tuyên truyền chính trị, giáo dục Đoàn viên – Thanh niên về tư tưởng, đạo đức và lối sống.
 2. Ban Học tập – Nghiên cứu khoa học:phụ trách việc tổ chức và quản lý các hoạt động liên quan đến học tập và hỗ trợ Đoàn viên – Thanh niên trong học tập và Nghiên cứu khoa học.
 3. Ban Tổ chức Kiểm tra và xây dựng Đoàn:phụ trách việc quản lý hồ sơ của Đoàn viên, thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức, nhân sự, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ.
 4. Ban Phong trào Thanh niên:phụ trách việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm góp phần xây dựng môi trường sống lành mạnh đa dạng và phong phú cho Đoàn viên – Thanh niên.
 5. Ban Thanh niên tình nguyện: Phụ trách các hoạt động thanh niên tình nguyện, xung kích
 6. Ban Tài chính – Hậu cần: Phụ trách các nhiệm vụ kết nối nội bộ, quản lý ngân sách, tài chính và các hoạt động nội vụ.
 7. Ban Câu lạc Bộ – Hội nhóm: Phụ trách các hoạt động Câu lạc bộ Hội nhóm trực thuộc.
 8. Bộ phận Văn phòng: phụ trách việc quản lý hành chính văn thư, tiếp nhận các thông tin đến, chuyển các thông tin đi và các nghiệp vụ văn phòng khác.