Category: Tư liệu

ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BCH ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ *** ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Số:    CV/TN-KQT Hà Nội, ngày    tháng   năm  2019 HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN 1. NHIỆM VỤ CỦA ĐẠI HỘI 1.1. ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo […][...]

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN 1- Sinh hoạt chi Đoàn: là một buổi sinh hoạt về chính trị, thời sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn nhằm mục đích giáo dục của chi Đoàn. 2- Sinh hoạt chi đoàn có lợi ích gì cho đoàn viên? + Được […][...]

Với mong muốn tôn vinh sự sáng tạo trong hoạt động của các chi đoàn cán bộ; góp phần tạo dựng và khẳng định trách nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cán bộ trẻ Khoa Quốc tế. * Tiêu chí về phong trào “Vững chuyên môn – Giỏi nghiệp vụ – Chuẩn tác phong”: […][...]

Kính gửi các bạn đoàn viên thanh niên, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ cam kết triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tổ chức các […][...]

ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BCH ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ Số:       -KH/UBKTTN-KQT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH    Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020   KẾ HOẠCH KIỂM TRA (Năm học 2019 – 2020) Học kỳ 1: Tháng 01/2020 kiểm tra công tác Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2019 – […][...]