Category: Nghiên cứu Khoa học

Tài liệu biểu mẫu Nghiên cứu Khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệpTài liệu biểu mẫu Nghiên cứu Khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp

0 Comment

Một số văn bản, biểu mẫu, tài liệu hướng dẫn các bạn đoàn viên, sinh viên đăng ký đề tài tham gia Nghiên cứu Khoa học. 3. TB KQT (1) 4. Huong dan xay dung nhom nghien cuu – chinh sua 06.9.2019 (gui gop y lan 2) 8. Tra cứu TTSC trên các CSDL SC […][...]

Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “Innovative Entrepreneurs 2019: Thiên Thể”Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo “Innovative Entrepreneurs 2019: Thiên Thể”

0 Comment

Cuộc thi siêu hấp dẫn dành cho sinh viên “Innovative Entrepreneurs 2019: Thiên Thể” Tham gia Innovative Entrepreneurs 2019, bạn sẽ có cơ hội: ➤ Biến ý tưởng làm sản phẩm thành đề án kinh doanh hoàn chỉnh trong 3 tháng. ➤ Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp với sự hỗ […][...]