Cuộc thi siêu hấp dẫn dành cho sinh viên “Innovative Entrepreneurs 2019: Thiên Thể” Tham gia Innovative Entrepreneurs 2019, bạn sẽ có cơ hội: ➤ Biến ý tưởng làm sản phẩm thành đề án kinh doanh hoàn chỉnh trong 3 tháng. ➤ Được làm việc trong môi trường kinh doanh chuyên nghiệp với sự hỗ […][...]

HƯỚNG DẪN Thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 – 2023 ———————– Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/TWHSV, ngày 11/4/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc Thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2018 – 2023; Nhằm tạo môi trường để sinh viên rèn […][...]

PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SINH HOẠT CHI ĐOÀN 1- Sinh hoạt chi Đoàn: là một buổi sinh hoạt về chính trị, thời sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn nhằm mục đích giáo dục của chi Đoàn. 2- Sinh hoạt chi đoàn có lợi ích gì cho đoàn viên? + Được […][...]

Với mong muốn tôn vinh sự sáng tạo trong hoạt động của các chi đoàn cán bộ; góp phần tạo dựng và khẳng định trách nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi cán bộ trẻ Khoa Quốc tế. * Tiêu chí về phong trào “Vững chuyên môn – Giỏi nghiệp vụ – Chuẩn tác phong”: […][...]

Kính gửi các bạn đoàn viên thanh niên, chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long và Báo Tuổi Trẻ cam kết triển khai trong giai đoạn 2016 – 2020 nhằm tổ chức các […][...]

ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BCH ĐOÀN KHOA QUỐC TẾ Số:       -KH/UBKTTN-KQT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH    Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020   KẾ HOẠCH KIỂM TRA (Năm học 2019 – 2020) Học kỳ 1: Tháng 01/2020 kiểm tra công tác Đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2019 – […][...]